กระติกน้ำทำความเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธีรธัส คำตัน, ปุณณัชฌาย์ รัตน์ตยานุสรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิศวกรรม เรื่องกระติกน้ำทำความเย็น มีจุดมุ่งหมายเพื่อ

1.ประดิษฐ์กระติกน้ำทำความเย็น

2.เพื่อสร้างเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดเล็กเเละปล่อยความร้อนออกมาให้น้อยที่สุด

ตอนนี้โครงงานอยู่ในช่วงทดลองและพัฒนา

โดยการทดลองจะเริ่มจากการเปลี่ยนซิลิโคน6.3W/sเป็นโลหะเหลว76W/s

เเละเพิ่มเเผ่นร้อนเย็นรุ่น tec1-12715 อีกหนึ่งเเผ่น

เปลี่ยนฮีตซิ่งอะลูมิเนียมเป็นทองเเดงเพื่อลดปัญหาคอขวด

และเพิ่มไฟจาก 12W (12V1A) เป็น 120W (12V10A)

สรุปผลการทดลองเเละพัฒนา

กำลังเเก้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเงินทุน

ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอเงินสนับสนุนโครงงาน

ปัญหาต่อมาคือภาคจ่ายไฟในการต่อไฟจากอะแดปเตอร์จ่ายไฟ 12V 10Aไม่มีปัญหาเเต่การต่อไฟเเบตเตอรี่เกิดปัญหาจ่ายไฟได้ไม่เต็มที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการเเก้ไข

การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ถ้าโครงงานทำได้ตามเป้าหมายมีเเผ่นจะลองนำโมดูลไปทดลองระบายความร้อนจากCPUและGPU