เครื่องบินลงตรัง รู้ยัง!! ส่งพลังถึงวช.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐกมล ชัยศิริ, ชญาน์นันท์ หนูคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรีย์ ลันดา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิเชียรมาตุ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากโรงเรียนวิเชียรมาตุตั้งอยู่ติดกับสนามบินตรัง ทำให้การเรียนเกิดการขัดสนเนื่องจากเสียงจากเครื่องบินส่งผลทำให้ต้องหยุดการเรียนการสอน5นาที เนื่องจากคุณครูพูดเด็กไม่สามารถได้ยิน ทางเราถึงได้คิดทำเเผ่นกั้นเสียงจากวัสดุธรรมชาติโดยการทำเเผงไข่ กระดาษลังห่อบับเบิ้ลมาทำเป็นเเผ่นกั้นเสียงเพื่อลดปัญหาเสียงดัง