กังหันลมแนวแกนตั้งสำหรับไฟฟ้าสาธารณะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิคุณ เนตรสุวรรณ, สถิตคุณ นวลพินสกุล, สมภพ กัลยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ดนัย โตเลี้ยง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอู่ทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการที่พวกเราพบเจอปัญหาด้วยตนเอง เมื่อตอนเราต้องการไฟฟ้าในเวลาสำคัญแต่เราไม่สามารถหาที่ให้ใช้ไฟฟ้าได้ในสถานที่สาธารณะ เช่น นายอธิคุณ เคยแบตโทรศัพท์มือถือหมดตอนกลางดึกที่ป้ายรอรถทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้ทำให้คนที่บ้านเป็นห่วง หรือนายสมภพ เคยมีคนยืมแบตเตอร์รี่สำรองหรือที่เรียกว่า พาวเวอร์แบงค์ ณ ที่ป้ายรอรถ สถานการณ์เหล่านี้บางครั้งอาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้หากเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น และนั่นทำให้พวกเรามีไอเดียที่อยากจะทำพลังงานไฟฟ้าฟรีให้กับสาธารณะ โดยการออกแบบกังหันลมแกนแนวตั้งเพื่อที่สามารถนำพลังงานมาใช้ได้ในทิศทางลมใดๆก็ได้ แต่โครงงานเรานั้นเน้นไปที่สถานที่จริง อย่างป้ายรอรถ เพราะมีพลังงานลมที่มาจากรถยนต์ที่ขับบนท้องถนน เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือใครหลายๆคนที่ต้องการไฟฟ้าสาธารณะตามสถานที่ท้องถิ่น