ชุดทดสอบเพื่อตรวจหา Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin (NGAL) จากปัสสาวะของสุนัข ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงการเป็นโรคไตในสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา ถิตย์รัศมี, กัญญณัฐ คำภีระ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โดยปกติแล้ว ไตของมนุษย์ทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกาย ไตของสุนัขก็เช่นกัน ไตของสุนัขช่วยกำจัดของเสียในเลือด ปรับความสมดุลให้กับแร่ธาตุและของเหลวภายในร่างกาย หากเกิดความเสียหายใดๆขึ้นกับไต จะถูกเรียกว่าโรคไต หรือ โรคเกี่ยวกับไต โดยสุนัขที่อายุมากกว่า 5 ปี ในสหรัฐอเมริกา ถูกตรวจพบว่าเป็นโรคไตวายถึง 20% ซึ่งถือเป็นสาเหตุการตายมากกว่าสาเหตุอื่นๆ

ซึ่งสาเหตุหลักที่พบโรคไตในสุนัขคือในอาหารสุนัขบางชนิดประกอบไปด้วยฟอสฟอรัสสูง และอาหารสุนัขที่เพิ่มปริมาณของprotein จะสามารถทำให้เป็นโรคไตได้ อย่างไรก็ตาม สัญญาณที่บ่งชี้ถึงอาการเจ็บป่วยร้ายแรงจะปรากฏให้เห็นเมื่อการทำงานของไตสูญเสียไปแล้วกว่า 75 % เท่านั้น นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการตรวจพบโรคไตตั้งแต่เนิ่นๆ จึงมีความสำคัญมาก

การตรวจภาวะไตวายเฉียบพลันในสุนัขโดยตรวจวัดปริมาณครีเอทีนีนในเซรัม จะสามารถตรวจพบได้หลังผู้ป่วยเกิดภาวะไตวายอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะไตวายเรื้อรัง ขณะที่การตรวจวัด NGAL จากปัสสาวะ จะสามารถรู้ผลการทำงานของไตได้แม่นยำกว่าการวัดปริมาณครีเอทีนีนในเซรัม (ธนากร วัฒนพรภิรมย์, เฉลิมพล เล็กเจริญสุข และชยกฤต สินธุสิงห์, 2560)

ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้คณะผู้จัดทำมีความสนใจที่จะสร้างชุดทดสอบเพื่อตรวจหา Neutrophil Gelatinase-associated Lipocalin (NGAL) จากปัสสาวะของสุนัข ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การเป็นโรคไตในสุนัข เพื่อการตรวจพบโรคไตในสุนัขตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยวิธีการที่สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย