เครื่องหั่นหัวหอมอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาฏยา เขียวท้วม, พิมพ์พิชชา มีเสน, พรรณนสร ไกรมุ่ย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อายีซ๊ะ โซะสะมะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หอมแดงเป็นพืชที่มีสารหลายชนิดที่ทำให้พ่อครัว และแม่ครัวต้องแสบตาหรือระคายเคืองตาเมื่อปอกหอมแดง หรือแม้กระทั่งตอนที่เราเข้าครัวทำอาหารเอง แล้วต้องปอกหอมแดง ซึ่งเมื่อเราปอกหอมแดงก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองการระคายเคืองตาหรืออากาแสบที่เกิดจากหอมแดงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องการแก้ไข จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าวแล้ว ทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้ามีความสนใจที่จะประดิษฐ์คิดค้นเครื่องหั่นหัวหอมขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาการระคายเคืองตาหรือแสบตาเมื่อต้องหั่นหอมแดง และเพื่อความสะดวกมากขึ้นในการหั่นหัวหอม โครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่อง มีความต้องการที่จะต่อยอดพัฒนาโครงงาน ซึ่งโครงงานที่พัฒนามีความแตกต่างจากเดิม ดังนี้

  1. ตัวโครงสร้างของเครื่องหั่นหัวหอมประกอบด้วยไม้ ทำให้เมื่อล้างทำความสะอาดบ่อยๆด้วยน้ำเกิดการขึ้นราและเป็นรอยสกปรก แก้ไขโดยการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสแตนเลส

  2. การวางองศาใบมีดไม่ดีทำให้ ทำให้หัวหอมไม่ค่อยโดนมีดเลยหั่นหอมได้เล็กน้อย แก้ไขโดยการปรับองศาใบมีดให้เหมาะสมมากกว่าเดิม

  3. ปิดกลไกลของเครื่องหั่นหัวหอมอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องหั่นหัวหอมดูดียิ่งขึ้น

  4. ตัวที่สไลด์ในการหั่นหอมมีการโยกและเคลื่อนไหวไม่เรียบไปกับราง แก้ไขโดยการใส่ลูกปืนเพื่อให้ตัวสไลด์ไม่เคลื่อนโยกไปมา