เครื่องกระจายปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุทัตตา วงค์สมบัติ, พรพนา โตนันท์, ศุภลักษณ์ วรเวทย์มงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัยพร กาบบัว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาจะหลวย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องกระจายปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติ(semi automatic fertilizer spreader)นี้มีจุดประสงค์จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้เเก่เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง ช่วยทุ่นเเรงเเละลดการใช้เเรงงานคนในการให้ปุ๋ยมันสำปะหลัง โดยใช้หลักการทำงานเเบบหลักเครื่องกลอย่างง่ายโดยเมื่อเข็นเครื่องหยอดปุ๋ยแล้วล้อจะทำการหมุนเมื่อล้อหมุนก็จะส่งผลให้จานโซ่ตรงล้อหมุนโซ่เมื่อจานโซ่ตรงล้อหมุนจะส่งผลให้จานโซ่ตรงตัวเครื่องใส่ปุ๋ยหมุนเมื่อจานโซ่ตรงตัวเครื่องใส่ปุ๋ยหมุนก็จะส่งผลให้ถังด้านในหมุนเมื่อช่องว่างของถังด้านในหมุนมาตรงกับช่องว่างของถังด้านนอกปุ๋ยก็จะไหลออกมาตามช่องว่างแล้วไหลสู่รางปุ๋ยจากนั้นปุ๋ยจะไหลออกทั้งสองข้างของรางปุ๋ยไปตามร่องมัน

สำปะหลัง