การใช้ Ai ในการสร้างรูปแบบการเรียนรู้เลือดออกในสมอง เพื่อออกแบบการป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรวัส โช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิตรา เก่าด่านจาก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อช่วยให้หมอป้องกันการเกิดขึ้นของเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายขึ้น โดยใช้ AI ตรวจจับสิ่งแปลกปลอมมาใช้หาเส้นเลือดในสมองที่มีโอกาสทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตก