ใยแมงมุมกับเทคโนโลยีการแพทย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญา ทิพพันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ใยแมงมุมเป็นวัสดุธรรมชาติที่แข็งแรงมาก เนื่องจากประกอบด้วยโปรตีนต่างๆ ถ้าใยแมงมุมมีขนาดเท่าดินสอจะสามารถหยุดเครื่องบินโบอิ้ง 747 ได้ไม่ยากนัก ใยแมงมุมนั้นมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง 5 เท่า มนุษย์จึงมีการนำโครงสร้างของใยแมงมุมประเภท dragline มาประยุกต์ใช้ในการทำวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ