การพัฒนาแผ่นเจลรักษาแผลในปากจากเทียนเกล็ดหอยเคลือบสารสกัดชะเอมไทย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัส โรจน์รัตน์ศิริกุล, ธนกมล วรรณสาร, ภานุมาส นาคะเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคแผลร้อนใน (Aphthous UIcer) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในทุกเพศ ทุกวัย พบได้ตั้งแต่ในเด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุ มักพบได้บ่อยในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยหนุ่มสาว ประมาณ 80% พบในอายุต่ำกว่า 30 ปี และจะพบได้น้อยลงในบุคคลที่มีอายุมากขึ้นตามลำดับ กลุ่มผู้พัฒนาโครงงานมีความสนใจในการพัฒนาแผ่นเจลรักษาแผลในปากจากเทียนเกล็ดหอยที่มีสารสำคัญจากสารสกัดชะเอมไทย ซึ่งมีข้อมูลทางการแพทย์พื้นบ้านในประเทศต่าง ๆ ในการนำมาใช้รักษาโรคที่หลากหลายรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ ในทางการแพทย์แผนไทยมีการนำชะเอมไทยประกอบขึ้นใช้ในตำรับยาลดไข้ แก้อาการเจ็บคอ รักษาแผลในช่องปาก โดยส่วนใหญ่สารออกฤทธิ์ในชะเอมไทยจะเป็นสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ และ Lupinifolin มาพัฒนาเป็นแผ่นเจลร่วมกับจากเทียนเกล็ดหอย ซึ่งเป็นพืชล้มลุก หรือธัญพืชที่อุดมด้วยเส้นใยอาหารจากธรรมชาติ มีสารเมือกค่อนข้างมาก สามารถนำมาพัฒนาเป็นสารก่อเจลได้ โดยแผ่นเจลมีคุณสมบัติในการยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากและสามารถละลายน้ำได้ เมื่อแผ่นเจลสัมผัสน้ำลายจะดูดน้ำเข้ามายังเกิดการยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากและกลายเป็นเจลเคลือบแผล และสารสกัดจะแพร่จากแผ่นเจลลงสู่เยื่อบุในช่องปากช่วยให้แผลสมาน ลดอาการอักเสบในช่องปาก เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากต่อไป