การศึกษารูปแบบพื้นผิวเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นแปะแก้วลดการควบแน่นของหยดน้ำเมื่อใส่เครื่องดื่มเย็น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสราภรณ์ เจนประเสริฐไกร, ปนัสยา จันทร์เทศ, ศุทธินี อินสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, วิรตา โพธิ์ศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษารูปแบบพื้นผิวเพื่อพัฒนาเป็นแผ่นแปะแก้วลดการควบแน่นของหยดน้ำเมื่อใส่เครื่องดื่มเย็น โดยศึกษาวัสดุที่ใช้หุ้มแก้วหรือเคลือบเพื่อป้องกันการควบแน่นของหยดน้ำ โดยเลือกใบบัว ผ้าร่มโพลีเอสเตอร์ และฟิล์มกระจกรถ มาตัดเป็นแผ่นหุ้มแก้วน้ำเอาไว้ และวัดปริมาณน้ำที่หยดลงบนพื้นผิว จากนั้นศึกษาการออกแบบพื้นผิวของวัสดุที่ป้องกันการควบแน่นได้ดีที่สุดเพื่อนำมาออกแบบเป็นแผ่นแปะแก้วหรือเคลือบแก้ว และวัดปริมาณน้ำที่หยดลงบนพื้นผิวเช่นเดียวกัน และทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันการเกิดหยดน้ำของแผ่นแปะแก้วหรือสารเคลือบแก้วเมื่อนำไปใส่เครื่องดื่มเย็น โดยนำแก้วไปใส่น้ำแข็งบดแล้วปล่อยให้น้ำแข็งละลายและมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องจนหมด จึงบันทึกผลการเกาะของหยดน้ำรอบแก้ว ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะได้แผ่นแปะแก้วหรือวัสดุเคลือบแก้วที่ป้องกันไม่ให้เกิดหยดน้ำที่ควบแน่นรอบแก้วเมื่อนำแก้วไปใส่เครื่องดื่มเย็น ลดการเกิดหยดน้ำที่ทำให้แก้วเปียกช่วยให้หยิบจับแก้วได้สะดวกและยังช่วยให้เครื่องดื่มเย็นอยู่ได้