การเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ปิดแผลรูปแบบน้ำจากสารสกัดของ ฟักทอง แครอท และ มะเขือเทศราชินี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำเพชร ตาลศรี, สุพรรณษา มณีอินทร์, บุญยาพร พิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จรูญ สมบูรณ์, กชามาส จันทร์สกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสันกำแพง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสเตอร์ปิดแผลรูปแบบน้ำ เพื่อสามารถนำพืชผลที่อยู่ใกล้ตัวนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์และทำให้ภายในประเทศมีผลิตภัณฑ์ทางด้านการรักษาในรูปแบบของประเทศไทยเพื่อช่วยลดต้นทุน

ในโครงงานครั้งนี้ คณะผู้จัดทำจึงสนใจผลิตพลาสเตอร์ปิดแปลชนิดน้ำเพื่อให้สามารถง่ายต่อการใช้งานและปรับสูตรให้เหมาะสมกับผู้คนทุกเพศทุกวัย โดยใช้สารสกัดเบต้าแคโรทีนและวิตามินจากพืชผลตัวอย่าง

3 ชนิด ได้แก่ ฟักทอง แครอท และ มะเขือเทศราชินี เพื่อนำมาทำหน้าที่ซ่อมแซมเซลล์ผิว และช่วยลดอาการอักเสบของบาดแผลที่เกิดขึ้น