การวิเคราะห์ปริมาณ Galactomyces (Pitera)ในน้ำข้าวหม่าจากข้าวเหนียวสันป่าตอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัญชิสา วรรณกูล, พิมพ์ชนก สุโท, ณัฐรินีย์ แสนคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาธินี รัตนนิลอมร, วรินทร์ภรณ์ คำมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรร.เทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีเครื่องสำอางค์ที่นิยมนำสารสกัด Galactomyces หรือ ชื่อทางการค้าว่า “Pitera” ซึ่งเป็นสารสกัดที่ได้จากข้าวญี่ปุ่นหมัก นำมาเป็นส่วนผสมที่สำคัญ ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วย ในเรื่องของ Anti-Aging ช่วยการกระตุ้นเซลล์ผิวให้แข็งแรง รูขุมขนที่ดูกระชับและเล็กลงช่วยให้การผลัดเซลล์ผิว ช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น บำรุงให้ผิวค่อยๆกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวนี้มีความคล้ายคลึงกับวิถีชาวบ้านที่มีการใช้น้ำข้าวหม่าในการล้างหน้า เพื่อให้มีผิวพรรณที่ผุดผ่อง จึงเป็นที่มาของโครงงานนี้เพื่อต้องการวิเคราะห์ ถึงส่วนประกอบของน้ำข้าวหม่า และตรวจหา Galactomyces (Pitera) ในน้ำข้าวหม่า โดยใช้วิธีการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ การไทเทรตเบื้องต้นอย่างง่าย และสามารถนำผลการตรวจสอบดังกล่าวนี้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ของท้องถิ่นต่อไป