กระดาษจากเส้นใยก้านบัวเคลือบสารกันน้ำจากว่านหางจระเข้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพชรน้ำหนึ่ง สิริโชติธนา, ภัคจิรา จตุรทิศ, สิริภา ไชยา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อิสญาภา ธรรพรังษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง กระดาษกันน้ำจากเส้นใยก้านบัวเคลือบสารกันน้ำจากว่านหางจระเข้ เพื่อผลิตกระดาษกันน้ำจากเส้นใยก้านบัวโดยผสานคุณสมบัติของสารกันน้ำจากว่านหางจระเข้ โดยแบ่งเป็นสี่ตอนดังนี้

ตอนที่ 1 ขึ้นรูปกระดาษจากเส้นใยก้านบัว โดยร่อนเส้นใยละเอียดผ่านตะแกรงกรองขนาด 250 มม. ตากแห้งจนได้กระดาษหัตถกรรม

ตอนที่ 2 การเคลือบสารสกัดกลูโคแมนแนนจากว่านหางจระเข้บนกระดาษหัตถกรรม โดยเคลือบสารสกัดบนกระดาษหัตถกรรมกันน้ำ รอให้แห้ง แช่ลงในสารละลายโซเดียมคาร์บอเนต 20 นาที รอให้แห้ง

ตอนที่ 3 การทดสอบคุณภาพของกระดาษเปรียบเทียบระหว่างเคลือบสารกันน้ำและไม่เคลือบสารกันน้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยดัชนีความต้านทานแรงทะลุเพิ่มขึ้น 0.5 นิวตัน มีค่าเฉลี่ยความต้านทานแรงดึงขาดเพิ่มขึ้น 12.3 นิวตัน และสามารถกันน้ำได้