การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อความเข้มสีและปริมาณแอนโทไซยานินของสาโท

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวิภา คำเกษ, นางสาวพิรญาณ์ นาทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อารีรัตน์ มัฐผา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปรับปรุงคุณภาพของสาโทโดยใช้ราแดง สายพันธุ์ Monuscus purpureus ที่มีความสามารถในการผลิตสารสีส้มแดงและมีสารสำคัญคือ MonacolinและLovastatin ซึ่งมีคุณสมบัติลดคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ และยังสามารถป้องกันอนุมูลอิสระได้อีกด้วย อีกทั้งการหมักสาโทยังใช้ข้าวเหนียวดำ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ในการหมัก ซึ่งทั้งคู่มีสารแอนโทไซยานิน และสารแกมมาโอไรซานอล ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยชะลอการเสื่อมของร่างกาย ลดคลอเรสเตอรอล ทำให้การหมุนเวียนของกระแสโลหิตดีขึ้น ยับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดและลดน้ำตาลในเลือด จึงเป็นจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ในการเลือกข้างเหนียวดำ และข้าวไรซ์เบอร์รี่มาใช้ผลิตสาโทเพื่อส่งเสริมเครื่องดื่มคุณภาพ