นวัตกรรมอิฐบล็อกเเนวใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิรินยา วงทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา เฉลิมวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นมาก ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย อาทิเช่น มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่มีจำนวนประชากรมนุษย์มากขึ้น ซึ่งปกติแล้วมนุษย์และสัตว์จะหายใจออกนำเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่บรรยากาศ อีกทั้งธรรมชาติมนุษย์ก็มีความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโลก ซึ่งแต่ละปัจจัยในระหว่างขั้นตอนการผลิตก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสู่ชั้นบรรยากาศทุกๆครั้งในการผลิต ในเมื่อประชากรมนุษย์มากขึ้นก็จะมีการผลิตปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตมากขึ้น และธรรมชาตินิสัยของมนุษย์ชอบความสะดวกสบายจึงได้ทำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายที่สุด เช่นการผลิตยานพาหนะต่างๆ ของใช้ต่างๆ จึงทำให้มีการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นทำให้โลกร้อนขึ้น จึงทำให้มนุษย์หาวิธีคลายร้อน เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งทำให้ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศมากขึ้นนั่นเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้คิดค้นนวัตกรรมอิฐกันความร้อนเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับสร้างบ้านเย็นลดการใช้พลังงานขึ้นโดยจัดสร้างอิฐบล็อกกันความร้อนที่ห่อหุ้มกระดาษฟอยล์รอบด้าน โดยใช้หลักการคืออิฐที่มีฉนวนกันความร้อน จะช่วยกันความร้อนในระดับหนึ่ง อีกทั้งมีฟอยล์ห่อหุ้มทำให้เมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากระทบกับกระดาษฟอยล์จะสะท้อนกลับออกสู่ภายนอกอาคาร จึงทำให้บ้านที่สร้างโดยใช้อิฐบล็อคกันความร้อนทั้งหลังจะมีอุณหภูมิเย็นขึ้น