เครื่องหยอดขนมครกสำเร็จรูปแบบ 20 หลุม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นิศารัตน์ สิงห์สุข, วรินทร ช่วยวัฒนะ, พิมพ์ลดา นามสุโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรวรรณ รัมพณีนิล, ธำรงศักดิ์ บุญจรัส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ขนมครก ถือเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายต่อการรับประทาน ถ้านำไปขายก็สามารถสร้างรายได้ จึงสามารถพบเห็นได้ตามท้องตลาดทั่วไป ที่มีการขายทั้งเช้าเย็น ขนมครกนั้นมีรสหวาน มัน เค็มจึงทำให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ถ้าร้านไหนมีรสชาติที่อร่อยถูกใจ ร้านนั้นก็จะมีคนนิยมมาซื้อกันอย่างล้นหลาม จึงทำลูกค้าต่อแถวรอคิวเป็นเวลานาน เพราะกว่าแม่ค้าพ่อค้าจะหยอดแป้ง ใส่ไส้และแคะขนมครกออกมานั้นต้องใช้เวลานานพอสมควร ด้วยเหตุนี้ทางเราจึงมีการพัฒนาต่อยอดเครื่องทำขนมครกเพื่อย่นระยะเวลาในการทำขนมครกของแม่ค้าพ่อค้า และเพิ่มจำนวนของขนมครกในการทำแต่ละครั้ง เป็นการเพิ่มรายได้ไปอีกด้วย โดยการนำ Solenoid Valve มาช่วยในการควบคุมการไหลของแป้งขนมครกที่ผสมแล้ว โดยตัว Solenoid จะทำหน้าที่สร้างสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำให้ plunger เคลื่อนที่ขึ้นและลง ส่วน Valve จะมีรู orifice ที่มี disc คอยปิดและเปิดให้แป้งขนมครกที่ผสมแล้วไหลผ่านวาล์ว ไปยังกระทะหลุมร้อน ตั้งเวลารอแป้งเริ่มสุก จากนั้นหมุนหม้อผสมแป้งสลับกับหม้อที่มีไส้ โดยมีหลักการหยอดไส้เหมือนกับการหยอดแป้งขนมครก จากนั้นรอให้แป้งสุก และเทใส่พาชนะ เป็นแก้ปัญหาโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยทำให้การค้าของแม่ค้าพ่อค้าดีขึ้น