เครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำโรงเรียนแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ และระบบดับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในห้องน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เดชาวัฒน์ ศรีเสมอ, ชุติกาญจน์​ ศรีเข็ม​, กุลปรียา แก้วเกิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติ, ยุพาพร สมภารเพียง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนค้อวังวิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทำการศึกษาและพัฒนาการทำงานของเครื่องดักจับควันบุหรี่ในห้องน้ำ แล้วนำมาพัฒนาให้มีการแจ้งเตือนแบบรวดเร็ว โดยดัดแปลงให้มีการส่ง line ทางโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ทราบเหตุการณ์ห้องน้ำ ในโรงเรียนได้ทันที และยังสามารถดับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ให้ห้องน้ำได้