เครื่องเปิดหนังสือด้วยเสียง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นีรชา เถาโต, พิมชนก วงศ์สายเชื้อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนบัตร กองแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันและอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีผู้พิการเพิ่มมากขึ้น ทำให้ในปัจจุบันนั้นผู้พิการทางด้านร่างกายนั้นมีสิทธิ์ในการจะทำสิ่งใดๆที่น้อยกว่าคนอื่นๆ และสิ่งที่เข้ามามีบทบาทของสังคมในปัจจุบันเช่นกันก็คือ เทคโนโลยีต่างๆที่เช้ามาในชีวิตประจำวันของหลายๆคน รวมถึงผู้พิการที่เสียแขนไปทั้งสองข้าง หรือผู้พิการทางด้านอื่นๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ใช้ชีวิตประจำวันได้ยากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการอ่านหนังสือของคนพิการให้ง่ายขึ้น เป็นเครื่องที่ช่วยในการเปิดหนังสือไปข้างหน้าหรือเปิดกลับหลังไปทีละแผ่น โดยไม่ต้องใช้การสัมผัสใดๆในการสั่งการเครื่อง เพียงแค่ใช้เสียงในการสั่งการเครื่องก็สามารถเริ่มทำงานได้แล้ว ไม่เพียงแต่สะดวกสบายมากขึ้นเท่านั้น และยังช่วยทำให้ผู้พิการนั้นได้รับโอกาสในการอ่านหนังสือต่างๆได้มากขึ้นจากเดิมที่ต้องใช้เท้าเปิดหรือต้องมีคนช่วยเหลือ