วัสดุหุ้มก้านดอกสำหรับยืดอายุของดอกไม้ในการขนส่งและการปักแจกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสสร พรมวงษ์, นภัส วิสันต์, ศศิกานต์ ทองสวด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการขนส่งและการปักแจกันของดอกไม้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับดอกไม้ที่มีคุณภาพและหายาก รวมถึงราคาแพง การยืดอายุของดอกไม้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มีผู้สนใจศึกษาหาวิธีการยืดอายุของดอกไม้เป็นจำนวนมาก สาเหตุที่ทำให้ดอกไม้หมดอายุการปักแจกันเนื่องมาจากก้านดอกไม้มีจุลินทรีย์เจริญเติบโตจนอุดท่อลำเลียงน้ำ ทำให้ดอกไม้ขาดน้ำจึงมีอาการเหี่ยวแห้ง จากแรงบัลดาลใจการสังเกตปลาจำศีล ปลาจะสร้างเมือกออกมาหุ้มตัวปลาในช่วงฤดูแล้งเพื่อรักษาความชื้นให้กับตัวปลา ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะสร้างวัสดุหุ้มก้านดอกสำหรับยืดอายุของดอกไม้ในการขนส่งและการปักแจกันแทนการปักบนโอเอซิส โดยวัสดุหุ้มก้านดอกจะผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ขึ้นรูปจากน้ำยางพาราเคลือบด้วยเส้นใยจากแกนลำต้นมันสำปะหลัง สำหรับดูดซับน้ำและสารสกัดจากสมุนไพรสำหรับการยับยั้งการเจริญเติบโตที่ก้านดอกไม้ วัสดุหุ้มก้านดอกที่สารมารถยืดอายุของดอกกุหลาบได้อย่างมีประสิทธิภาพ