การพัฒนามุ้งลวดกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก โดยประยุกต์ใช้หลักการไฟฟ้าสถิต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิตุภูมิ ชัยเจริญวรรณ, รุจิพัทธ์ จิรานุสรณ์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพ็ญสุภางค์ แปงคำ, ปริทัศน์ ชัยเจริญวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM2.5) สร้างความเสี่ยง ในการเกิดโรคทางเดินหายใจและหัวใจ ปัจจุบันการป้องกันมีอยู่หลายวิธีซึ่งล้วนมีค่าใช้จ่ายสูง เช่นการใช้เครื่องฟอกอากาศหรือแผ่นกรองฝุ่นละออง

ผู้พัฒนาจึงใช้หลักการไฟฟ้าสถิตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกับมุ้งลวดตามบ้าน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM2.5) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงอากาศสะอาดได้