การพัฒนาเบญจพืชสวนครัวเทียนหอมลอยน้ำไล่ยุง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราภัทร เมืองสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุุภมาส ภาสุระ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ยุง เป็นพาหะนำโรคหลายชนิด ที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เช่นโรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเลีย โรคเท้าช้าง เป็นต้น จึงมีผู้คิดค้นทำยา เพื่อกำจัดยุง และป้องกันยุง ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เช่นครีมทากันยุง ยาจุดกันยุง ยาฉีดกันยุง น้ำมันไล่ยุง เป็นต้น แต่ยากันยุงเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมากมาย เพราะมีสารที่เป็นอันตรายผสมอยู่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้บางคนเกิดอาการแพ้ ผู้จัดทำโครงงานได้พบว่า พืชสวนครัวบางชนิด เช่นต้นตะไคร้ ผิวมะกรูด ใบมะกรูด วางไว้ใกล้ตัว ขณะประกอบอาหาร พบว่าสามารถไล่ยุงได้ ผู้จัดทำจึงได้ คิดค้นและรวบรวมข้อมูล ของพืชสวนครัวใกล้ตัว ซึ่งมีหลายชนิดที่สามารถไล่ยุงได้ จึงคิดรวบรวมพืชสวนครัว หลายๆชนิดให้เป็นหนึ่งเดียว แต่การที่จะทำเพียงสเปรย์ไล่ยุงอย่างเดียว ต่อพืชสวนครัวหนึ่งตัวอย่าง ก็คงไม่แปลกใหม่ อีกทั้งประสิทธิภาพที่นำมาใช้ประโยชน์ ที่ได้รับไม่เต็มที่ หรือเทียนหอมอย่างเดียว ก็คงไม่แปลกใหม่ผู้จัดทำจึงคิดค้นพัฒนาพืชสวนครัวให้มีคุณประโยชน์สูงสุด โดยใช้พืชสวนครัวทั้ง 5ชนิด ที่มีคุณสมบัติไล่ยุงเหมือนกัน แต่ให้กลิ่นหอมแตกต่างกันไป จึงรวมพืชสวนครัวทั้ง 5 ชนิดเข้าเป็นหนึ่งเดียวจนได้น้ำหมักชีวภาพซึ่งนำมาใช้ลอยเทียนหอมแทนที่น้ำส่วนตัวเทียนหอมจะมีส่วนผสมของเบญจพืชสวนครัวที่ผ่านการตากแห้งและตำละเอียดแล้วผสมเข้าไปกับเนื้อเทียนหอม ที่เรียกว่าแท็กทีมรวมพลัง จึงเป็นที่มา เบ็ญจพืชสวนครัวเทียนหอมลอยน้ำไล่ยุง ซึ่งจะให้ความหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมระเหยนานาชนิดของพืชสวนครัวรั้วกินได้