การประดิษฐ์กระดาษห่อผลไม้จากใบตะไคร้และถ่านกัมมันต์เพื่อชะลอการสุกของผลไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา พืชขุนทด, พรชญา สมอนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี, น้ำผึ้ง สุพรมอินทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์กระดาษห่อจากใบตะไคร้ที่สามารถชะลอการสุกของผลไม้ โดยเส้นใยของใบตะไคร้มีลักษณะเหนียว แข็งแรง อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ใบตะไคร้ในการทำประโยชน์ นอกจากการทำเป็นน้ำมันหอมระเหย และถ่านกัมมันต์ที่ถูกกระตุ้นด้วยด่างทับทิม มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซเอทิลีนที่ถูกปล่อยออกมาซึ่งเป็นปัจจัยในการสุกของผลไม้ โดยจะดูดซับไว้แล้วเปลี่ยนก๊าซเอทิลีนให้เป็นแมงกานีสไดออกไซด์ และไฮโดรควิโนน ซึ่งไม่มีผลในการทำให้ผลไม้สุกได้อีก