ระบบตรวจจับทุจริตการสอบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตวรรษ หวัดเลี่ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นาย นนทวัฒน์ กลับกล่อม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่มา : เนื่องจากการสอบมักมีการทุจริตเกิดขึ้นบ่อยครั้งยากทีจะแก้ปัญหาให้หายขาดได้แค่ผู้คุมดูอาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร

วัตถุประสงค์ : ทางผมต้องการที่จะลดการทุจริตในการสอบและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คุมสอบ

แนวคิด : หากมีอุปกรณ์ที่ช่วยในการตรวจสอบทุจริตในการสอบนั้นอาจช่วยลดผู้ทุจริตได้

วิธีการทำงาน : วิธีที่1 จะมีเซนเซอร์ติดสองข้างทางเมื่อเซนเซอร์ที่เป็นเลเซอร์จะตรวจจับการเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณไปยังระบบ ระบบจะแจ้งเตือนไปยังครูผู้สอน

วิธีที่2 อีกแบบหนึ่งคือทำเป็นเเว่นใช้หลักการของหุ่นยนต์บีมที่ตรวจจับสีในกรณีต้องทำพ้นห้องเป็นสีขาวและทำโต๊ะสอบเป็นสีดำหลักการทำลานคือเมื่อผู้สอบหันหน้าไปทางอื่นจะทำให้เซนเซอร์ตรวจจับสีขาวบริเวณพื้นห้องระบบจะแจ้งเตือนใปยังครู

วิธีที่3 ติดเซนเซอร์ที่จับการเคลื่อนไหวไว้มุมโต๊ะเมื่อมีสิ่งผิดปกติจะส่งสัญญาณ

วิธีที่4 จะใช้image processingเป็น toolsในการประมวลผลภาพดิจิตอลคือการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นตอนวิธีการที่จะดำเนินการประมวลผลภาพในภาพดิจิตอลการประมวลผลภาพดิจิตอลมีข้อดีกว่าการประมวลผลภาพแบบอะนาล็อก ช่วยให้ช่วงกว้างของอัลกอริทึมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลโดยการให้AIในการตรวจจับพฤติกรรมการทุจริตโดยการบันทึกรูป วิดีโอ เป็นเฟรมให้ระบบLSTMในการจำและส่งข้อมูลให้AIพิจารณาว่าพฤติกรรมนั้นส่อทุจริตหรือไหมทั้งหมดนี้จะให้AIเป็นผู้ตัดสินและส่งข้อมูลให้กับผู้คุ้มสอบ

ประโยคที่คาดว่าจะได้รับ : ช่วยลดการทุจริตลงและช่วยแบ่งเบาภาระของผู้คุมสอบได้ไม่มากก็น้อย