ราวตากผ้าไม่ง้อแดด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สัจพร งามศิลป์, นุชจิรา เชาว์ดี, สุดารัตน์ เพ็ชรคง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อนุพงษ์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจีนกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 องศา

แถวหมู่บ้านของกลุ่มข้าพเจ้ามีโจรขโมยชุดชั้นในสตรีซึ่งตากไว้นอกบ้าน ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวจึงเก็บซ่อนชุดชั้นในไว้ด้านราว และบางบ้านยังติดตั้งกล้องวงจรปิด ก็ยังหายเหมือนเดิม ชาวบ้านจึงนำชุดชั้นในตากไว้ในบ้านซึ่งแก้ปัญหาเรื่องโจรได้ แต่ทำให้ชุดชั้นในแห้งช้า และยังเหม็นอับชื้น อีกทั้งยังมีเชื้อราดำอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้กลุ่มข้าพเจ้าจึงได้คิดค้นผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 องศา ขึ้นมา เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการตากผ้าให้แห้งและเร็วกว่าปกติ วัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ราวตากผ้าในร่ม 360 องศา และเพื่อเปรียบเทียบเวลาในการตากผ้าในร่มกับราวตากที่ประดิษฐ์ขึ้น วิธีการประดิษฐ์ ดัดท่อสแตนเลสเป็นวงกลมเพื่อทำเป็นราว ติดมอเตอร์กับราว แล้วยึดติดกับฐานสี่เหลี่ยมด้านล่าง ติดพัดลมร้อน ตัวตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ วิธีการใช้งาน นำผ้ามาแขวนกับราว แล้วหมุนสวิทซ์เปิดพร้อมตั้งเวลาเป่าและหมุนให้โดยผ้าจะหมุนรอบพัดลมไอร้อนทำให้ผ้าแห้งเร็วกว่าปกติ 1. เตรียมผ้าชนิดเดียวกันขนาด 10 x 10 cm จำนวน 6 ผืน นำผ้าไปจุ่มน้ำให้มิดในเวลา 5 นาที แล้วแขวนไว้บนราวจำนวน 3 ผืน โดยเว้นระยะห่าง 5 เซนติเมตร นำผ้าไปจุ่มน้ำให้มิดในเวลา 5 นาที แล้วแขวนไว้บนราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 องศาจำนวน 3 ผืน โดยเว้นระยะห่าง เซนติเมตร และจับเวลาจนกว่าผ้าจะแห้ง ราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 องศาใช้เวลาในการตากผ้าน้อยกว่าราวตากผ้าทั่วไป 402 ± 16 นาที การที่ราวตากชุดชั้นในไม่ใช้แดด 360 องศาใช้เวลาในการตากผ้าน้อย เนื่องมาจาก พัดลมเป่าความร้อนไปยังผ้า น้ำที่อยู่ในผ้าจึงระเหยได้ดีขึ้น แล้วยังมีการหมุนเพื่อกระจายความร้อนไปยังผ้าที่เหลือโดยรอบ ก็ยิ่งทำให้การระเหยของน้ำดีขึ้น น้ำที่อยู่ในผ้าที่หมุนปะทะกับอากาศทำให้น้ำในผ้ามีการเคลื่อนไหวไหลลงมาตามแรงดึงดูดของโลก ทำให้น้ำโมเลกุลของน้ำระเหยได้ง่ายขึ้น