การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ ของสารสกัดใบฝรั่งเพื่อการยับยังเชื้อ Steptrococus mutane และ Candida Albicans

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรีชญาพร ไชยอ้าย, สวิชญา เวียงเงิน, ณิชา พูลโภคะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะ ไชยอ้าย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ ของสารสกัดใบฝรั่งเพื่อการยับยังเชื้อ

Steptrococus mutane และ Candida Albicans

Development of Efferrescent Granules for Mouthwash Containing Psidium guajava Linn leaf againts Steptrococus mutane และ Candida Albicans

เป็นโครงงาน ที่ทำการศึกษาดังนี้

1.ศึกษาปริมาณสารสกัดที่ได้จากสารสกัดใบฝรั่งโดยใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน

2.ศึกษาตัวทำละลายที่ต่างกันของสารสกัดจากใบฝรั่งที่ส่งผลต่อฤทธิ์การยับยั้งเชื้อ Steptrococus mutane และ Candida Albicans ซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคฟันผุ และเชื้อราในช่องปาก

3.ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์เยื่อบุผิวเหงือก ของสารสกัดจากใบฝรั่งที่สกัดจากตัวทำละลายที่ต่างกัน

4.ศึกษาผลการปรับความเข้มข้นของสารสกัดจากใบฝรั่งลงในตำรับเตรียมน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่

5.สำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อน้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่

จุดเด่นของโครงงาน

1.ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากชนิดผงฟู่ที่ป้องกันฟันผุ และควบคุมการเกิดเชื้อราในช่องปาก ทำให้ลมหายใจหอมสดชื่น

2.ได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากที่สะดวกในการพกพาไปในที่ต่างๆ เช่น รับประทานอาหารนอกบ้าน , การเดินทางโดยเครื่องบิน

3.เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพรไทยและเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

4.ลดการใช้เคมีสังเคราะห์ลดผลข้างเคียงจากสารเคมี