คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและDepartment of Parasitology, National Institute of Infectious Diseases, Tokyo, Japan