เมื่อแขนมาเจอกับขา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ ศรพิพัฒน์พงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อุดมศิลป์ ปิ่นสุข

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการแกว่งแขนเมื่อเทียบกับการก้าวเดินของขา สิ่งที่ศึกษาคือคาบการแกว่งของแขนกับขา จุดศูนย์กลางมวลของร่างกายเมื่อแขนและขาขยับไป ณ จุดต่างๆและสรุปสาเหตุที่การแกว่งแขนมีความจำเป็นต่อการทรงตัวของมนุษย์ โครงงานนี้มีที่มาจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าวิทยาศาสตร์กับร่างกายแสนสนุก มีหัวข้อหนึ่งของหนังสือเล่มนั้นกล่าวว่า “หากหนูลองส่ายแขนให้เร็วขึ้นขณะเดิน หนูจะพบว่าตัวเองวิ่งเร็วตามไปด้วย” จากข้อความนี้เองที่ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยว่าเพราะเหตุใดการแกว่งแขนจึงมีผลต่อการเคลื่อนของขา เพาระขณะนั่งหรือยืนนิ่งๆเราสามารถขยับแขน ขาได้อย่างอิสระ แต่เมื่อเวลาเราเดินกลับกลายเป็นว่า 2 อย่างนี้จำเป็นต้องขยับพร้อมกันโดยมีความสัมพันธ์กัน สิ่งนี้ทำให้ข้าพเจ้าสนใจและพยายามที่จะหาสาเหตุของความสัมพันธ์ระหว่างแขนกับขาขณะเคลื่อนที่