องค์ดำ บุรุษแห่งสยาม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัทธา วงศ์ราษฎร์ วันชนะ จิตรถนอม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัสนันท์ แก้งเพ็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

องค์ดำ หรือพระนเรศวร เป็นวีรบุรุษ หรือ ยอดกษัตริย์ แห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้ทรงประกาศอิสรภาพของกรุงศรีอยุธยาจากอำนาจของพม่า หลังจากที่ตกอยู่ในอำนาจพม่า ถึง 15 ปี ซึ่งในโปรแกรมเกมส์นี้ จะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ทั้งประวัติของพระองค์ การประกาศอิสรภาพ สงครามยุทธหัตถี และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ให้มาเป็นความรู้แก่ผู้เล่นเกมส์ คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และสถาบัน กระทรวง ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ของไทย จากปัญหาที่เยาวชนของไทยและบุคคลทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจกับประวัติศาสตร์มากนักบางคนก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลย จนกลายเป็นสิ่งที่ลางเลือนไปแล้วในปัจจุบัน คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นว่าในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะมีเกมส์ที่สื่อให้คนเล่นเกมส์ได้รู้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือการเรียนรู้ต่าง ๆ มากพอ จะมีบ้างเป็นส่วนน้อย แต่ส่วนใหญ่จะทำไปในแนวการต่อสู้เล่นไป งั้น ๆ เบื่อก็เลิก หรือพวกที่คอยแต่แสวงหาผลกำไรจากผู้เล่นเกมส์ ไม่ค่อยได้สนใจว่าผู้เล่นเกมส์ เล่นไปแล้วได้อะไร มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด จนทำให้เด็กบางคนหลงเข้าไปอยู่ในวังวนของเกมส์นั้น จนทำให้เกิดเป็นข่าวอยู่ในปัจจุบัน เล่นเกมส์นั้นแล้วเกิดอาการช็อคตาย!!บ้าง เล่นเกมส์นี้แล้วก่อเหตุ อย่างที่เป็นข่าวขึ้นมาเมื่อหลายเดือนก่อนบ้าง ดังนั้นเราจึงคิดที่จะทำเกมส์ที่เป็นแนวบันเทิงและกึ่งสื่อการเรียนรู้ขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้เล่นเกมส์แล้วได้ความรู้ขึ้นมาบ้าง แม้จะเป็นแค่ในแนวอิงประวัติศาสตร์ของพระนเรศวร แค่สมัยเดียว แต่ก็คงทำให้หลายๆคนได้ความรู้ไม่มากก็น้อย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่11 ประจำปีงบประมาณ 2551