การกลับมาอัศวินน้อยนักคำนวณ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล ปานล้ำเลิศ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้เป็นโปรแกรมประเภทส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบเกมส์ผจญภัยโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยการบวก ลบ คูณ และหารโดยสามารถเรียนรู้เนื้อหาในรูปแบบแอนิเมชั่น ในส่วนของแบบฝึกหัดมีรูปแบบเกมส์ผจญภัยซึ่งมีระดับความยากง่ายให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะได้รับบทเป็นอัศวินน้อยที่ต้องไปปราบปีศาจที่มายึดครองอาณาจักรเลขคณิต ซึ่งจะแบ่ง 4 หมู่บ้าน คือหมู่บ้านบวก ลบ คูณ และหารโดยระหว่างทางจะต้องพบกับลูกน้องปีศาจ ซึ่งเมื่อช่วยครบทั้ง 4 หมู่บ้านจะปรากฏจอมปีศาจออกมา โดยในการช่วยแต่ละหมู่บ้านจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เหมือนคือมีโจทย์เลขออกมาให้ผู้ใช้ทำภายในเวลาที่กำหนดและจะแสดงผลของคำตอบออกมาในรูปแบบของอนิเนชั่น โปรแกรมของเราจัดเก็บโจทย์ในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งโปรแกรมจะมีการสุ่มคำถามเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อ นอกจากนี้ยังมีส่วนของผู้ปกครองหรือครูอาจารย์ที่ใช้โปรแกรมนี้เป็นสื่อการสอนสามารถเพิ่มโจทย์ได้อีกด้วย มีระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้ลงฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บคะแนน มีระบบจัดลำดับ 10 คะแนนสูงสุด เพื่อเร้าความสนใจให้เด็กอยากเรียนให้ได้คะแนนมากกว่าเพื่อน นอกจากนี้โปรแกรมนี้ยังช่วยส่งเสริมความสามารถในการคิดเลขเร็วพร้อมกับความเพลิดเพลินให้กับผู้เล่น This program is the education program which show in adventure game form. The content is about the primary mathematics which contains add, minus, multiply and division operation. The user can learn each lesson in animation form. In the exercise section, it is an adventure quiz game which can select difficulty level. The user will be the little warrior who has to defeat the demons that trespass the math kingdom. This kingdom is divided to be 4 villages, these are add, minus, multiply, and division villages. The user has to help the village by defeat the demons. When the player can save all villages, the boss of demon will appear. The ways to save the villages is answer the math question within limit time. The form of quest will different by the village. When the player answers the question, it will reply in the animation form. This program collects question by database. Program will random question so it will not boring. The program has the section which the parent or teacher can add the question. It has the user database so user can keep the score and check for development. It has the top 10 ranking for making user want to have the score more than the other. This program will support calculating skill and make user enjoy too.