แข่งเกวียนพื้นบ้านไทย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภิชาติ อาทวิมล

  • วรัญญูเมืองจันทร์

  • ชัยกรใจเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรวัสส์ น้อยลา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในสมัยก่อนคนไทยเราได้มีประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในแบบไทย ๆ เรา โดยมีการแข่งขันกีฬาแบบไทย ๆ อย่างเช่น การแข่งชกมวย การแข่งไถนา การแข่งวิ่งควาย การแข่งเรือ การแข่งเกวียนเป็นต้น ซึ่งประเพณีกีฬาที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นกีฬาที่สนุกสนานแต่ในปัจจุบันกีฬาพื้นบ้านของไทยเรานั้นได้ถูกลืมหายไปจนเกือบหมดแล้ว เราจึงมีความคิดว่าน่าจะหาวิธีที่จะทำให้คนสมัยใหม่ได้รู้จักกับกีฬาพื้นบ้านแบบโบราณบ้าง เราจึงได้คิดสร้างโปรแกรมกีฬาแข่งเกวียนที่เป็นกีฬาพื้นบ้านอย่างหนึ่งของไทยขึ้นมาซึ่งเกมแข่งเกวียนนี้เป็นเกมที่เข้าใจง่ายและอย่างสอดแทรกประเพณีและวัฒนธรรมแบบไทย ๆ ไปอีกด้วย โดยเราจะมีตัวละครให้เลือกถึง 4 ตัวละคร ตัวละครก็จะทั้งเด็กผู้ชาย ชายหนุ่ม ชายสูงอายุและเด็กผู้หญิง ซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการ บังคับความเร็ว และบังคับทิศทางและในเกมนี้ยังมีให้เลือกล้อเกวียนอีกถึง 3 ล้อ ด้วยกัน โดยจะมีทั้งหมด 3 ขนาด ซึ่งแต่ละขนาดก็จะมีความสามารถในการเลี้ยวและความเร็วที่ไม่เท่ากัน และในเกม ๆ นี้ยังมีฉากให้เลือกเล่นอีกถึง 3 ฉากด้วยกัน เริ่มรู้สึกอยากลองเล่นกันดูแล้วใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมว่าเรามาลองเล่นกันดูเลยดีไหมครับ เรามักเห็นคนเล่นเกมเสมอว่าส่วนใหญ่เล่นที่เล่นเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่ไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์และในเกมบางเกมยังปลูกฝังให้ผู้เล่นมีอารมณ์ทีรุนแรงอีกด้วย ดังนั้นเราจึงได้คิดค้นสร้างเกมที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เล่นและยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เล่นได้เกิดความรู้สึกรักและสนใจในวัฒนธรรมไทยมากขึ้นอีกด้วย โปรแกรมนี้จะมีจุดเด่นตรงที่ ตัวละคร รถเกวียน และฉากต่าง ๆ ที่ดูน่าตื่นเต้น เร้าใจและสนุกสนานที่สอดแทรกไปด้วยความรู้ เนื้อหาสาระ และการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนไทยไม่ให้ลืมกีฬาพื้นบ้านไทยอีกด้วย เกมแข่งเกวียนนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะ และไหวพริบในการตัดสินใจหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เล่นมีประสาทสัมผัสที่เร็วขึ้น In former times our Thai has the tradition and the culture that are the identity in like [ model ] , Thai we , by have sport competition like [ model ] , Thai, such as , , racing boxes , racing ploughs , racing runs the buffalo , racing boat , racing cart etc. , which , sport tradition that build up friendship that good and is amusing sport but , in now local of Thailand our that sport haded forgotten then until almost are finished already , we then think that , should seek the way will to can make the modernist knows with local sport like [ model ] , ancient ? we then realize to build sport program races a cart that is onely local of Thailand sport upwards which , the game races this cart is the game that easilies understood and insinuately the tradition and the culture like [ model ] , Thai go to as well , by we have will the character choose to arrive at 4 the character , character , will both of a boy , young man , old man and girl , which , the character one by one , will have the ability in something , enforce the speed , and enforce the direction and in this game still have choose the wheels of a cart again arrive at 3 a wheel , together , by will have all 3 the size , which , each the size , will have the ability in turning and rough speed , and in the game this still have the background choose to play again arrive at 3 the background together , begin feel like try play see already isn't it ( yes sir ) , , lest , be time my [ or hair] dilapidation that , are we come to try play see good ? ( yes sir ) , , we often see a person plays the game always that , the majority plays those playground , all don't cause , the advantage and in some game game still establish to give person play have the temper but [ T letter ] , be severe as well , thus we will then realize to search build the game to will cause the advantage builds [ wasp ] person play and still help to establish the conscious give person can play to are born the feeling love and take an interest in Thai culture more and more as well , this program has will prominent straight that point at , character , cart car , and the background differs , ++ , that see be excited , excitedly and amusing at insinuate go to with the knowledge , substance , and establishing conscious gives with a Thai forget local Thai sport as well , the game races this cart will help to reinforce the skill , and sagacious in the making a decision avoids the barrier , which , will help make person play have fast sense goes up