ขยับดุ๊กดิ๊กกับนิทานการ์ตูน Sway Ceaselessly and Legend Cartoon

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สโรชา ทองคำ

  • สุภาภรณ์ ไวยทิ

  • วิโรจน์ พิมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วันชัย สิงห์โตขำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คำว่า “นิทาน” คำนี้เท่าที่จำความได้ยินมาตั้งแต่เด็ก ๆ แล้ว นิทานเป็นการเล่าเรื่องให้เด็กเกิดความเพลิดเพลิน เด็กจะได้นอนหลับ ในสมัยที่ยังไม่มีการเขียนการจดบันทึก คนสมัยก่อนก็คิดจิตนาการขึ้นมาโดยแต่งเรื่องขึ้นเองเพื่อนำเรื่องนั้นมาเล่าให้กับลูกหลานได้ฟัง นอกจากเด็ก ๆ จะเกิดความเพลิดเพลินแล้วนิทานยังแฝงแง่คิดคติสอนใจไว้ด้วยคนในสมัยก่อนจึงนิยมนำนิทานมาเล่าให้กับลูกหลานฟังกันเพื่อเป็นการสอนให้ลูกหลาน รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ไม่มีนิทานเรื่องใดที่จะสอนให้เด็ก ๆ ทำสิ่งไม่ดีอย่างแน่นอน ปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หมักไม่ค่อยมีเวลามาเล่านิทานให้กับลูกหรือหลานฟังเพราะปัจจุบันผู้ใหญ่ต้องเร่งรีบกับการทำงานจึงไม่มีเวลาพอที่จะสั่งสอนลูกหลาน แต่ก็ได้นำนิทานมาเขียนลงในหนังสือแล้วพร้อมใส่รูปประกอบลงไปด้วย แล้วนำหนังสื่อนิทานการ์ตูนนั้นไปเล่าให้กับเด็ก ๆ ฟังเพื่อให้เด็ก ๆ นั้นเห็นภาพประกอบ แต่เด็ก ๆก็ไม่สามารถที่จะเห็นภาพตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวได้จริง และก็ไม่ได้ยินเสียงที่แท้จริงของตัวการ์ตูน และในส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีผู้ที่เห็นความสำคัญของนิทานสักเท่าไรจึงไม่ค่อยมีผู้ที่นำเอานิทานมาสร้างในแนวของการ์ตูนเคลื่อนไหวพร้อมกับเกมส์ทดสอบ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงนำนิทานจากหนังสื่อนิทานมาสร้างขึ้นเป็นนิทานการ์ตูนเคลื่อนไหวพร้อมอัดเสียงใส่ลงในตัวการ์ตูนด้วยเพื่อให้เด็ก ๆเกิดความสนุกสนานเข้าใจกับเนื้อเรื่องของนิทานการ์ตูนมากยิ่งขึ้นนิทานการ์ตูนเรื่องนี้แบ่งออกเป็น 5 เรื่อง แต่ละเรื่องเมื่อดูจบแล้วจะมีคติสอนใจจากนิทานในตอนท้ายเรื่อง และนอกจากนี้ยังมีเกมส์ทดสอบไหวพริบในการจับผิดภาพภาพที่นำมาทำเกมส์ล้วนนำมาจากในเนื้อหาของการ์ตูนที่สร้างขึ้นทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเด็ก ๆ มาก เพราะนิทานการ์ตูนเรื่องนี้นอกจากจะให้ความบันเทิงแล้ว ยังช่วยเพิ่มทักษะในการจดจำอีกด้วย ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงสร้างงานโครงการชิ้นนี้เพื่อความบันเทิงและแฝงสาระการเรียนรู้และกลุ่มข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพัฒนาโปรแกรมการทำการ์ตูน Animation สืบต่อไป