ชุดเครื่องมือสังเคราะห์เสียงภาษาไทยสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรวัฒน์ ไตรติลานันท์

  • พุทธิกร วรวุฒิวัฒน์

  • มนัสสรณ์ วณิชดิลกกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อติวงศ์ สุชาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบสังเคราะห์เสียงภาษาไทย คือ ระบบที่ทำหน้าที่สังเคราะห์เสียงจากข้อความออกเป็นเสียงอ่าน เป็นระบบที่มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้พิการ แต่ระบบสังเคราะห์เสียงส่วนใหญ่จะทำงานบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทั้งที่ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือมีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากขึ้น และระบบนี้จะช่วยให้ผู้พิการทางสายตาและผู้ใช้ทั่วไปสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โครงการนี้จึงพัฒนาชุดเครื่องมือสังเคราะห์เสียงภาษาไทยบนโทรศัพท์มือถือ โครงการนี้พัฒนาชุดเครื่องมือหรือที่เรียกอีกอย่างว่า API (Application Programming Interface) ที่จะประกอบด้วยชุดคำสั่งที่นักพัฒนาซอฟแวร์สามารถเรียกใช้ได้โดยที่นักพัฒนาซอฟแวร์บนโทรศัพท์มือถือไม่จำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับการทำงานภายในของระบบสังเคราะห์เสียงด้วยตัวเอง ทำให้นักพัฒนาซอฟแวร์สามารถพัฒนาซอฟแวร์ประเภทนี้ได้โดยง่าย ตัวอย่างของซอฟแวร์ที่มีประโยชน์ที่สามารถพัฒนาโดยใช้ชุดเครื่องมือนี้เช่น โปรแกรมอ่าน SMS, โปรแกรมปฏิทินที่สามารถแจ้งการนัดหมายเป็นภาษาพูด, โปรแกรมอ่านหน้าจอสำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็น เป็นต้น ชุดเครื่องมือที่พัฒนาจะมี 3 รุ่นคือ รุ่นที่ทำงานได้บน Symbian, รุ่นที่ทำงานได้บน iPhone และ รุ่นที่งานได้บน Android