น้ำใสด้วยมือเรา H2O HAHA

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จงกล เต็มเปี่ยม

  • สุนทรี มงคลสาคร

  • ทิวา ควรเสนาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไตรรัตน์ ม้ามงคล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรม น้ำใสด้วยมือเรา เป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดใช้ได้ทั่วไป ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้ใช้เป็นผู้ออกแบบเกมส์ออนไลน์ ซึ่งเป็น การสร้างโปรแกรมเพื่อเน้นความสนุกและเฮฮา แฝงข้อคิด และคติเตือนใจสอดแทรกเอาไว้ด้วย เกมส์ น้ำใสด้วยมือเรา คือ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อเยาว์ชนไทย ให้สามารถสร้างโปรแกรมเกมส์ได้โดยง่าย และรวดเร็วด้วยลักษณะของภาพ เสียง และความจินตนาการ ซึ่ง เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ และส่งผลดีต่อวงการเกมส์เพื่อที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้อีก