ระบบฝากข้อมูลบนอินเตอร์เน็ท

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รังสิมันตุ์ ไตรทิพชาติสกุล

  • ภูวิวัสส์ ลี้วรพันธ์ชัย

  • ณัฐพล พิเชฐพงศา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Dr. Steven Gordon

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บริการฝากไฟล์ออนไลน์ เป็นบริการทางอินเตอร์เน็ตที่จะทำให้ทุกๆคน สามารถจัดการข้อมูลต่างๆของตัวเอง ได้ในทุกที่ๆ ทุกเวลา เพียงแค่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลต่างไปยังผู้ใช้คนอื่นที่อยู่ภายในระบบได้อีกด้วย เนื่องจากว่าในสมัยนี้นั้น การเก็บข้อมูลเอกสาร หรืองานต่างๆ ส่วนใหญ่จะเก็บในคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น การที่เราจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปยังที่ต่างๆด้วยตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องที่ยาก อีกทั้งถ้าข้อมูลเหล่านั้น เกิดหายด้วยเหตุสุดวิสัยบางอย่าง จะทำให้งานหรือเอกสารสำคัญเหล่านั้นหายไปอย่างง่ายดาย พวกเราจึงพัฒนาบริการฝากไฟล์ออนไลน์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น Online file storage is an Internet hosting service that makes everyone to manage their file everywhere over the internet. Also user can share the file to everyone who uses this system. Nowadays, almost confidential document is keep in computer and the way to keep this document with you everywhere is too hard also if this document will accidentally lost that will take many damage to everyone. So that is the reason that why we will develop this system to solve above problem.