คุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ Value of Solar Energy

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมพ์ชนก สายสุทธิ์

  • ทิบดี แก้วจีน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาภรณ์ เกษคำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในบรรดาแหล่งพลังงานที่ได้นำมาใช้ใหม่ พลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็นการค้นพบอันยิ่งใหญ่ ในช่วงทศวรรษปี 1970 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางออกของมนุษยชาติในการลดการใช้น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น พลังแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล จึงนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ และแทนที่พลังงานหลัก 2 อย่างทั้งพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถูกนำมาใช้ในพลังงานหลักต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า ความร้อน และเคมี แม้แต่เชื้อเพลิงในการขนส่ง อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องยุ่งยากขาดวงจรและยังไม่น่าไว้วางใจ วัสดุต่างๆมากมายที่ได้คัดเลือกและดัดแปลงสำหรับรับแสงอาทิตย์ เพื่อที่จะรับพลังงานความร้อนไว้ได้ในตัวเอง เช่น แผ่นอลูมิเนียมขนาดใหญ่ เหล็ก ทองแดง คอนกรีต แก้ว และพลาสติก ต่างก็เป็นสิ่งจำเป็น ทั้งหมดนี้เป็นที่ต้องการในการเปลี่ยนจากพลังงานแสงเป็นพลังงานสำเร็จรูปตามที่ต้องการ ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ต้องการพลังงานขั้นสุดท้ายในการเปลี่ยนทรายเป็นผลึกแก้วซิลิกอน ทั้งสองระบบในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ต้องการ(ไฟฟ้าและความร้อน) สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้คือ ราคา และความเป็นไปได้มากกว่าการลดมลภาวะ ในปัญหาสิ่งแวดล้อม ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไม่ทำให้เกิดปัญหามลภาวะเหมือนกับพลังงานอื่นๆ ทั้งในกระบวนการที่จะนำพลังงานมาใช้ ในขณะที่โรงจักรไฟฟ้าอื่นๆที่ต้องผลิตไฟฟ้าให้ผู้คนจำนวนมาก ทำให้เกิดมลภาวะถึงอย่างไรก็ตามพลังงานแสงอาทิตย์ก็นำมาใช้ในวงการค้า และตราบใดที่ยังมีแสงอาทิตย์วงจรของพลังงานนี้ก็ยังสามารถใช้ได้ต่อไป