ท่องโลกกว้าง Travel the World

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุรวุฒิ อสงไชยวัฒนกุล

  • สุวิทย์ พุ่มจันทร์

  • ปัทมาพร ตงสาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนัสนันท์ แก้วเพ็ง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการ ท่องโลกกว้าง (Travel The World) จะจัดอยู่ในประเภทโครงการเพื่อความบันเทิงและสอดแทรก การใช้ภาษาอังกฤษด้วย โดยจะมีทั้งการให้ข้อมูล บุคคล, สถานที่, สัญลักษณ์ สำคัญต่างๆ ของแต่ละประเทศ โดยเกมส์แนวนี้จะเป็นเกมส์แนว ความรู้ที่ แฝงการใช้ภาษาอังกฤษไปในตัว ดังนั้น คำถามในแต่ละประเทศจะ เป็นแบบ รูปภาพและมีคำใบ้ 1คำใบ้ประกอบ โดยผู้เล่นสามารถใช้ตัวช่วยได้3 ครั้งในแต่ละครั้งจะมี รูปภาพและคำใบ้เพิ่มขึ้นมา จุดดึงดูดของเกมส์นี้อยู่ที่ การได้เรียนรู้รอบโลกโดยมีภาพประกอบที่ สวยงาม น่าเล่น และ เป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปในตัว ด้วย เนื้อหาค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะ ประวัติ จะมากเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการ เรียนรู้รอบโลก และ ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน