การพัฒนา RNA ที่สามารถยึดจับนิกเกิลเพื่อใช้เป็น affinity tag สำหรับการทำ ribonucleoprotein ให้บริสุทธิ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติยา สัมมาเทศน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชวาลย์ ศรีสวัสดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการพัฒนา RNA affinity tag สำหรับใช้ในการทำ ribonucleoprotein ให้บริสุทธิ์นั้น RNA ligands หรือ aptamers ที่ถูกคัดเลือกจาก random RNA library มีความสามารถในการยึดจับกับนิกเกิลและถูกล้างออกด้วยimidazole aptamerที่ได้หลังจากการคัดเลือกรอบที่12 มีการยึดจับกับนิกเกิลเป็นอย่างดี และพบว่ามีadenineมากในลำดับเบส ซึ่งมีงานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงความสัมพันธ์ของเบสชนิดนี้ในการยึดจับนิกเกิล aptamersที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเป็น RNA affinity tag ที่มีความจำเพาะกับนิกเกิล Abstract: To develop a novel RNA affinity tag for purification of ribonucleoprotein complexes, RNA ligands or aptamers capable of binding to nickel nitriloacetate (Ni NTA) beads and being eluted with imidazole were selected from a random RNA library. After 12 rounds of in vitro selection, the desired aptamers were highly enriched and showed strong binding toward Ni NTA. Their sequences were adenine rich, forming stretches of ~ 5 15 consecutive A’s; interestingly, this purine base has previously been implicated in binding to Ni2+. Subsequent works are under way to evaluate the usefulness of these nickelspecific aptamers as an RNA affinity tag.