ระบบฐานข้อมูลศูนย์เสริมความงามปรีชาพลคลินิก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฉัตรขวัญ จันทลา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อารีรัตน์ วุฒิเสน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ค่านิยมทางสังคมในปัจจุบันคนที่สวยต้อง ขาว สูง หุ่นดี (ผอม) ฯลฯ ดังนั้นในสังคมจึงเกิด ปรากฏการณ์เช่น โรคกลัวอ้วน ผลิตภัณฑ์ผิวขาว ศัลยกรรมตกแต่ง ศูนย์เสริมความงาม เป็นต้น โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น พยายามหาวิธีให้ตัวเองดูดี ทำให้การเติบโตขึ้นของผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอางเพิ่มขึ้น ยังรวมไปถึงการทำศัลกรรมต่างๆ ซึ่งพฤติกรรมอยากสวยอยากขาว ปัจจุบันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในเฉพาะกลุ่มผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่ผู้ชายก็มีแนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีจำนวนผู้ใช้บริการสถานเสริมความงามต่างๆ จำนวนมาก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการและลูกค้า ก็ควรจะมีมากขึ้น มีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ โปรโมชั่นที่ทำขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้า มีการเก็บข้อมูลติดตามผลการเสริมความงามเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อ ถือมากขึ้น Abstract: Social ’s valuable for white and beautiful must white skin, tall, slim, etc. So, In the social will have phenomenon such as axorexia nervosa, whitening products, plastic surgery, beauty etc. Expect ally for teenager, try to find all the way to made them good looking. This is caused to expand all beauty product and inbreeding cosmetics, including all surgery. This behavior not only for woman but for men, too but men also inclined many product and cosmetics higher and higher. When the amount of beauty’s customer increased, the accommodation for the in order promotion to attractive the customers, arranging to fallow up beauty make more trustworthy.