โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปุ๋ยชีวภาพจากหอยเชอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตติพันธุ์ ชลชลา

  • นิสากร ลิ่มพันธ์

  • วิภา กองเป็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์