โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพืชช่วยขยายพันธุ์พืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณรงค์ศักดิ์ เภสา

  • รัชนก แตงโสภา

  • สุพักษ์ เนียมชาวนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ ตันธีระพงศ์

  • สมเกียรติ กลีบเอม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p81

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการงอกของรากพืชจากจุดกำเนิดพืชต้องการฮอร์โมนออกซินความเข้มข้นสูงมากระตุ้น ฉะนั้นถ้านำส่วนต่าง ๆ ของพืชขณะเกิดรากมาใช้ขยายพันธุ์พืชโดยการตอนกิ่งก็จะได้ฮอร์โมนออกซินมาช่วยกระตุ้นให้จุดกำเนิดรากบริเวณรอยควั่นของกิ่งตอนพัฒนาออกมาเป็นราก จากการทดลองนำส่วนต่าง ๆ ของพืชบางชนิดมาทดลองเพาะและชำ พบว่าเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ กข.21 ให้รากในเวลา 2 วัน เมล็ดถั่วเขียวและใบคว่ำตายหงายเป็นให้รากในเวลา 3 วัน หัวมันฝรั่งและหน่อกล้วยน้ำหว้าให้ราก 14.33 และ 14.67 วัน เมื่อนำส่วนต่าง ๆ ของพืชดังกล่าวมาทดลองตอนกิ่งต้นไทรยอดทอง (เป็นไม้ที่ตอนกิ่งแล้วให้รากง่าย) ทั้งในสภาพปกติและในสภาพงอกรากบดละเอียด เปรียบเทียบกับการตอนด้วยขุยมะพร้าวและดินเหนียวหุ้มด้วยกาบมะพร้าวและแผ่นพลาสติก โดยวัสดุที่ใช้ตอนทุกชนิดอยู่ในสภาพชุ่มน้ำ จะพบว่าเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ กข.21 และหน่อกล้วยน้ำว้าขณะงอกรากบดละเอียดสามารถทำให้กิ่งตอนเกิดรากได้เร็วกว่าตอนด้วยขุยมะพร้าว, ดินเหนียวและส่วนต่าง ๆ ของพืชสภาพปกติไม่งอกรากบดละเอียดและรากที่เกิดขึ้นยังมีจำนวนรากและความยาวของรากมากกว่าอีกด้วย