โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกาฝากวิเศษรักษาโรคเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรปัญญา ศรีพุทธา

  • สามเณรภูมเรศ ใจดี

  • สามเณรเสาร์ปุ๊ด วงศ์อ้าย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พระมหานคร ฐิตฺตโสภโณ

  • พระเฉลิมชัย สุจิตฺโต

  • ส่วน รักขัน

  • ไสว ทองพันชั่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอินทะวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรกาฝาก

  • โรคเบาหวานการรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กาฝากวิเศษรักษาโรคเบาหวาน การเตรียมกาฝากน้อยหน่ามาทำความสะอาด เพื่อนำไปเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคเบาหวานโดยการต้ม โดยมีส่วนผสม ของกาฝากน้อยหน่า หัวข้าวเย็นเหนือ หัวข้าวเย็นใต้ นำไปทำความสะอาดแล้วตากให้แห้ง จากนั้นนำกลับมาบดให้เป็นผง แล้วแยกตัวยาแต่ละชนิดใส่ภาชนะไว้ จากนั้นนำหม้อต้มยาที่เตรียมไว้ นำมาทำความสะอาดแล้ว วัดปริมาณของน้ำโดยการตวงน้ำ ใช้น้ำประมาณ 4 ลิตร ต่อหม้อต้มยา แล้วนำสมุนไพร อย่างละ 2 ช้อนโต๊ะ นำไปใส่น้ำที่เดือด ต้มให้สุกโดยใช้เวลาประมาณ 15 – 20 นาที แล้วนำมากรอง บรรจุลงภาชนะหรือขวดที่เตรียมไว้ ส่วนการทำแค็ปซูล ก็ใช้อัตราส่วนของสมุนไพรที่บดละเอียดนำมาร่อนตระแกรงเพื่อให้ละเอียดยิ่งขึ้น และนำมาผสมในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 เท่ากัน สมุนไพรอย่างละ 1 ช้อนโต๊ะ นำมาผสมกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อนำมาบรรจุลงในแค็ปซูล จะได้ประมาณ 100-108 เม็ด นำยาสมุนไพรไปทดลองกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ให้รับประทาน ผลปรากฏโดยรวมพบว่า ปริมาณน้ำตาลในเม็ดเลือดของผู้ป่วยลดลงและทรงตัวอยู่เป็นปกติ และใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน