โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสามสหายสมุนไพรป้องกันหนอน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดอกฟ้า ปาบุญมา

  • สุนิษา สนแย้ม

  • เกษรินทร์ ตาธิมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสบจางวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์