โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม่เครียดทำให้เครียด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จีรภา คำราพิช

  • ญาณี คีรีต๊ะ

  • อาทิตยา การอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์