โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปูนขาวเพิ่มปริมาณสีน้ำพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรวรรณ อัศวมงคลศิริ

  • ประภาศรี เสพกลาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสะแกราชธวัชศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์