โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ให้อาหารทางใบอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวัฒน์ เกรียงอุปถัมภ์

  • ยุทธนา ลี้เทียน

  • อริยะ กฤตธนเวท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์หลุยส์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ในการเกษตรคือ “ULEM” (Ultra Low Energy Mist) อุปกรณ์กระจายของเหลวฝอย สำหรับพ่นสารชีวภาพและน้ำบนพื้นที่การเกษตร และได้พัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้ให้มีรูปแบบการใช้งานเพิ่มมากขึ้น นั้นคือ นาฬิกาดิจิทัล ทำหน้าที่ควบคุมเวลาการใช้อุปกรณ์และยังมีอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน