โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำมันมะกรูดลดปริมาณไขมันในไก่พันธุ์เนื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จริยา ขันคำ

  • ด.ญ.ฉายจิต ผูกจิต

  • ด.ญ.ดารารัตน์ คำร้อง

  • ไขมัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง (นนทราษฎร์รัฐบำรุง)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกรูดน้ำ

  • ไก่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาประสิทธิภาพของน้ำมะกรูดที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันในการลดประมาณไขมันในไก่พันธุ์เนื้อ จำนวนไก่พันธุ์เนื้อที่ใช้ในการทดลอง 16 ตัว น้ำหนักตัวละ 2.4 กิโลกรัม โดยแบ่งไก่พันธุ์เนื้อออกเป็น 2 กลุ่ม ให้กลุ่มที่ 1 ควบคุมและให้อาหารตามปกติวันละ 1 กิโลกรัมและน้ำเปล่า 2 ลิตร/วัน น้ำมะกรูดที่มีความเข้มข้น 10cm3, 50cm3, 100cm3 ตามลำดับหลังการทดลองครบ 20 วัน ได้ชำแหละไก่พันธุ์เนื้อทั้งกลุ่มทดลอง 1 กลุ่มและกลุ่มควบคุม 3 กลุ่ม