โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องน้ำคั้นจากกากและยอดอ่อนของพืชช่วยเร่งการเจริญของกิ่งชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุติมา ครุทจันทร์

  • ณัฐพล แก้วกลม

  • วราภรณ์ ธารามรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐะปะนัย์ นิโครธานนท์

  • เพ็ญนภา จันทเขต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การชำ

  • รากอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การทำกิ่งชำสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดค่าใช้จ่าย ให้กับเกษตรกร วัสดุที่ใช้ได้แก่ รากอากาศของต้นไทร ยอดอ่อนต้นหญ้าธูปฤาษี ยอดผักตบชวา ยอดอ่อนหญ้าขน กิ่งเฟื่องฟ้า กิ่งชบา และกิ่งโกศล วิธีการดำเนินการโดยนำรากอากาศของต้นไทรจำนวน 100 กรัมมาบดให้ละเอียด เติมน้ำปริมาตร 20 ลบ.ซม. แล้วนำกิ่งไม้ดอกที่เตรียมไว้ชุบสารละลายดังกล่าว แล้วจึงนำไปปักชำ ทำเช่นเดียวกันกับยอดอ่อนต้นหญ้าธูปฤาษี ยอดผักตบชวา ยอดอ่อนหญ้าขน ผลการทดลองพบว่า น้ำคั้นจากรากอากาศต้นไทรจะช่วยให้กิ่งชำโตเร็วที่สุด รองลงมาได้แก่ยอดอ่อนต้นหญ้าธูปฤาษี ยอดผักตบชวา ยอดอ่อนหญ้าขน ตามลำดับ