โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องจัดการกับน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตแหนมอย่างมีคุณค่าเพิ่มเงินตราให้กับครอบครัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์

  • ภาณุพงศ์ วังประภา

  • ศุภมน พีรพรพิศาล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดชา ตาคำ

  • ไพรรุ่ง งามสมพรพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย พ.ศ.2542 ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์