โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารสกัดจากพืชที่ช่วยย่อยเนื้อปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศุภิสรา บุญกาญจน์

  • เด็กหฯงวิลาสินี วัชระกาญจกุล

  • โสภา ย่างกุ้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนาสิกขาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชสารสกัด

  • เนื้อปลาการย่อย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อตรวจสอบว่าพืชชนิดใดช่วยในการย่อยเนื้อปลาได้ดีกว่ากัน โดยนำสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นมาทดลอง ได้แก่ น้ำมะละกอสุก น้ำมะนาว น้ำส้ม น้ำส้มจี๊ด น้ำสับปะรพ และน้ำส้มแขก โดยนำมาสกัดน้ำอย่างน้อย 5 CC และนำน้ำที่ได้มาคลุกกับปลากะตัก 100 กรัม จากนั้นผสมเกลือ 20 กรัม ผลการทดลองพบว่า น้ำสับปะรถย่อยเนื้อปลาได้เร็วที่สุด