โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องปั้นเปลือกไข่เป็นตัว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นาซูรา หะยีวันนิก

  • นูรอาซีกีน สาแล

  • อามีเนาะห์ ลอตง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญทองแดง ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การปั้น

  • เปลือกไข่ การทดลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้แบ่งการดำเนินงานเป็น3ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาคุณภาพของเปลือกไข่ในการทำดินปั้นเทียม พบว่าดินเทียมที่มีเปลือกไข่มีความทนทานและยืดตัวได้ดีกว่าดินเทียมที่ไม่มีเปลือกไข่ ตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณเปลือกไข่ที่เหมาะสมในการทำดินปั้นเทียม พบว่าดินเทียมปริมาณ 40 กรัมมีความทนทานและความยืดตัวได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดของแป้งในการทำดินปั้นเทียม พบว่า ดินเทียมจากแป้งข้าวโพดมีความทนทานและยืดตัวได้ดีที่สุด ดังนั้น ผลิตดินที่มีเปลือกไข่ 40 กรัม ผสมสบู่ 40 กรัม แป้งข้าวโพด 250 กรัม กาวลาเท็กซ์ 200 กรัม น้ำมันพืช 40 มิลลิลิตร และน้ำ 5 มิลลิลิตร มีกลิ่นหอม เหนียวและยืดตัวได้ดีที่สุด เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ปั้นเทียม ทำดอกไม้ และทำวัสดุขนาดเล็กได้สวยงาม